O mně

Mgr. Silvie Majtánová, advokátka

Studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsem úspěšně dokončila v květnu roku 2007. V září téhož roku jsem započala tříletou praxi advokátní koncipientky v advokátní kanceláři JUDr. Petra Poledníka, advokáta se sídlem v Brně, Příkop 4. V září roku 2010 jsem úspěšně složila advokátní zkoušku a od 1.1.2011 vedu vlastní advokátní praxi.

 

Nabízím profesionální a individuální přístup ke každému klientovi, spolehlivost, diskrétnost, kreativitu, rychlost a efektivnost. S ohledem na mé odborné zkušenosti a vysokou úroveň znalostí nabízím právní služby splňující přísná měřítka při zachování cenové dostupnosti pro každého, neboť každý má právo na právní pomoc.